Winkelwagen

    Winkelwagen is leeg!

Subtotaal:

€0.00
Winkelwagen legen Afrekenen

Licentie

Licentieovereenkomst voor Productgebruik

Deze licentieovereenkomst is van toepassing op uw aankoop van onze producten. Wanneer u een van onze producten koopt, verleent AlphaStore u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om het product te downloaden, te openen en te gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik en referentie. Daarnaast mag u het product afdrukken of omzetten naar een afbeelding of vectorformaat voor uw eigen opslag, retentie en referentie (het "Doel").

Uw gebruik van onze producten is gebonden aan de volgende voorwaarden:

1. Gebruiksbeperkingen en Doel

U stemt ermee in dat u het product onder geen enkele omstandigheid mag gebruiken, anders dan voor het Doel. U mag het product niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch mag u het product aanpassen, kopiëren, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, delen of op een andere wijze distribueren aan derden.

2. Bescherming van Merkreputatie

U verbindt zich ertoe onze producten op geen enkele manier te gebruiken die ons of onze reputatie zou kunnen schaden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van onze producten op een wijze die zou kunnen leiden tot verwarring over de bron van de producten of die kan leiden tot een onjuiste associatie met ons merk.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

U gaat ermee akkoord dat u geen inbreuk zal maken op onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot onze auteursrechten, handelsmerken en ontwerpen. Het gebruik van onze producten in strijd met deze licentieovereenkomst is een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en kan leiden tot juridische stappen.

4. Recht op Wijziging van Voorwaarden

U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om deze licentieovereenkomst op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden van deze licentieovereenkomst te controleren op wijzigingen.

5. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Deze licentieovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze licentieovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Uw aankoop van een van onze producten betekent dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze producten niet kopen of gebruiken. Als u vragen heeft over deze licentieovereenkomst, neem dan contact met ons op via [email protected].

6. Vereisten voor Digitale Licentie en Server Key

Bij AlphaStore uitgegeven licenties zijn digitale licenties die gebruikmaken van het "Escrow"-systeem. Dit betekent dat u als licentiehouder altijd toegang hebt tot de door u gedownloade producten (Zolang het systeem "keymaster" van CFX.re bestaat). Voor het gebruik van deze producten is het essentieel dat u beschikt over een legitieme server key. Deze server key dient direct verkregen te zijn via de officiële Patreon van CFX.re. Het gebruik van server keys die via derden zijn verkregen, is strikt verboden. U kunt ook kiezen voor een gratis key die verstrekt wordt door Keymaster. Zonder een legitieme server key kunt u geen gebruikmaken van de gekochte producten. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor een correcte en legitieme server key.

7. Naleving en Gebruiksbeperkingen

Het is van essentieel belang dat u deze licentievoorwaarden naleeft. AlphaStore behoudt zich het recht voor om de toegang tot onze producten te beperken of in te trekken indien er geen legitieme server key wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te informeren over en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van onze producten en het bezitten van een geldige server key.