Winkelwagen

    Winkelwagen is leeg!

Subtotaal:

€0.00
Winkelwagen legen Afrekenen

Algemene voorwaarden

1.0 introductie

Deze algemene voorwaarden bevatten de voorwaarden tussen u, de klant en Alpha-Store ("ons", "wij"), die het gebruik van onze website en onze downloadbare digitale opnamen, inclusief de inhoud ervan (de "producten") regelen. . Door onze website te gebruiken en door onze producten aan te schaffen, te downloaden en te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken of onze producten kopen, downloaden of gebruiken.

2.0 Licentie en gebruik

Uw aankoop van een van onze producten houdt in dat wij u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie verlenen om dat product te downloaden en te openen voor uw eigen persoonlijk gebruik en referentie, en om het product af te drukken of om te zetten naar een afbeelding of vectorformaat voor uw eigen opslag, retentie en referentie (het "doel"). U stemt ermee in dat u onder geen enkele omstandigheid een product mag gebruiken of mag gebruiken, anders dan voor het bovengenoemde doel. Voor alle duidelijkheid: u mag onze producten, al dan niet gewijzigd, niet kopiëren, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, delen of anderszins distribueren aan derden. U stemt ermee in om geen van onze producten te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor ons of onze reputatie kan schaden.

3.0 Terugbetalingen en terugboekingen

Zodra een product door u is gekocht, bestaat er geen recht op annulering of terugbetaling onder de Gebruiker Protectie (Op afstand verkopen) Regelement 2000 vanwege het elektronische karakter van onze producten. Eventuele restituties zijn geheel naar eigen goeddunken. U gaat ermee akkoord dat u in geen geval via uw betalingsprovider terugboekingen zult starten. U gaat ermee akkoord dat alle betalingen die u voor een van onze producten heeft gedaan, definitief zijn en niet kunnen worden terugbetaald. We behouden ons het recht voor om onze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

4.0 Garanties en aansprakelijkheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten accuraat, gezaghebbend en geschikt zijn voor gebruik door onze klanten. We nemen echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het product en we bieden geen garanties met betrekking tot de functie of het gebruik van het product, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. U stemt ermee in ons te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims, eisen, uitgaven, acties, kosten, schade of verliezen die voortvloeien uit uw schending van deze algemene voorwaarden. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk jegens u of een partij voor gevolgschade, indirecte, speciale of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, verlies van zaken of verwachte voordelen, ongeacht of deze voortvloeien uit onrechtmatige daad, contract,

5.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons voor de levering van downloadbare digitale producten, en vervangen alle eerdere overeenkomsten, hetzij schriftelijk, mondeling, impliciet of anderszins. Het nalaten door ons om enig recht (en) onder deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht (en) of zo handelen dat de uitoefening of handhaving ervan op enig moment (en) wordt verhinderd. daarna, als een verklaring van afstand van een ander of als een voortdurende verklaring van afstand. U stemt ermee in dat geldelijke schadevergoeding mogelijk geen voldoende remedie is voor de schade die ons kan lijden als gevolg van uw schending van deze algemene voorwaarden, daarom hebben wij het recht om een voorlopige voorziening te zoeken om de verplichtingen die hierin zijn vervat af te dwingen. De niet-afdwingbaarheid van een enkele bepaling in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op enige andere bepaling hiervan. Deze algemene voorwaarden, uw aanvaarding ervan en onze relatie met u worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en zowel wij als u onderwerpen ons onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken over enige claim, geschil of kwestie die voortvloeit uit of in verband met deze algemene voorwaarden of onze relatie met u.